GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA - JAVNIH POZIVA U 2022. GODINI ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

Grad Donji Miholjac objavljuje godišnji Plan natječaja - javnih poziva u 2022. godini za financiranje projekata i program akoje provode udruge na području grada Donjeg Miholjca iz sredstava proračuna Grada Donjeg Miholjca dana 25. siječnja 2022. godine.