ZAKLJUČAK O DOPUŠTENJU INDIVIDUALNOG RIBOLOVA I POJEDINAČNOG LOVA