Priopćenje za javnost Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca od 08.05.2020. godine

Dana 08. 05. 2020. godine u prostorijama male vijećnice dvorca Mailath održana je 7. sjednica Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca. Nakon uvodnog pozdrava i otvaranja sjednice prihvaćen je dnevni red kako slijedi:

  1. Izvješće i analiza stanja povodom provođenja protuepidemijskih mjera  u sprječavanju širenja zaraze uzrokovane korona virusom COVID-19.

 

  1. Razmatranje stanja zaštite od požara na području Grada Donjeg Miholjca

IZVJESTITELJ: Damir Šiplika

  1. Donošenje Financijskog plana za protupožarnu sezonu u 2020. godini

IZJESTITELJ: Tomislav Brusač

  1. Utvrđivanje i predlaganje usvajanja Plana operativne provedbe zaštite od

požara u 2020. godini, od interesa za RH na području Grada Donjeg Miholjca

IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač

  1. Utvrđivanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na

području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini

IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač

  1. Donošenje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač.

 Načelnik Stožera CZ-a Tomislav Brusač upoznao je prisutne članove s najnovijim odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima je cilj ublažavanje mjera za sprječavanje širenja zaraze korona virusom kao i radom sustava Civilne zaštite u provođenju istih mjera te kontroli subjekata koji su temeljem novih odluka ponovno započeli s radom.

Od 27. 04. 2020. godine do danas provedene su dvije faze popuštanja mjera kojima je omogućen rad  poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, te svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, sa ili bez ostvarivanja bliskog kontakt s klijentima. Od 1. svibnja dozvoljeno je također i okupljanje vjernika  crkvama i molitvenim prostorima. Nakon što je dopušteni samostalni sportski ribolov i određene kategorije lova,  međuvremenu su također i stigle nove upute u svezi održavanja sahrana, vjenčanja, korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta u svrhu rekreativnog bavljenjem sporta na otvorenom. U svezi korištenja dječjih igrališta dostavljene su preporuke i odluke  Športske zajednice Osječko-baranjske županije kojima se obavještavaju JLS da se mogu otvoriti sportski objekti/tereni isključivo namijenjeni individualnoj beskontaktnoj  rekreativnoj aktivnosti. U istoj obavijesti se posebno naglašavaju preporuke da se ne podrazumijevaju organizirani treninzi klubova niti organizirana rekreativna aktivnost. S obzirom na lijepo vrijeme i na duži period nemogućnosti organiziranog treniranja Stožer civilne zaštite će u narednom periodu posebnu pozornost nadzora posvetiti dječjim igralištima i otvorenim sportskim terenima.

Od 11. svibnja u planu je treća faza popuštanja mjera te će se dozvoliti rad trgovačkih centara, rad ugostiteljskih objekata na terasama i unutar objekata, rad predškolskih ustanova kao i  odvijanje razredne nastave od 1. do 4. razreda osnovne škole. Nadalje se dopušta i  okupljanje do 10 osoba na javnom mjestu.

Sve te aktivnosti se moraju odvijati uz pridržavanje detaljnih Preporuke za sprječavanje širenja infekcije virusom COVID-19 HZJZ-a uz poštivanje mjera fizičke udaljenosti  od 1 do 2 metra  zavisno o kojim se prostorima radi.

S obzirom da se novim odlukama omogućuje rad puno većem broju poslovnih subjekata te javnih prostora za sport i rekreaciju u odnosu na prijašnje razdoblje, obim provedbe mjera te kontrola njihovog provođenja od strane Stožera civilne zaštite značajno će biti povećan što zahtijeva dodatni angažman djelatnika i volontera pripadnika Civilne zaštite kao i bolju koordinaciju s predsjednicima mjesnih odbora i povjerenicima Civilne zaštite u prigradskim naseljima. U tom smislu nalažem da se odrede po dvije osobe iz operativnih snaga dobrovoljnih vatrogasnih društava, te GD HCK D. Miholjac.

Od posljednje sjednice Stožera CZ-a DM, na području Grada D. Miholjca obavljen je 47 nadzora poslovnih subjekata  od strane komunalnog redara i volontera CZ-a, i 5 kontrola timova sastavljenih od djelatnika Ravnateljstva CZ-a, PU CZ-a Osijek, Policijske postaje Donji Miholjac i člana Stožera CZ-a GDM kojom prilikom je izvršena kontrola rada trgovina, pekarnica, javnih površina, dječjih i sportskih igrališta, izletišta Stara Drava te rada tržnice.

Prilikom kontrola nije bilo uočenih većih kršenja propisanih mjera kako od strane građana, tako niti od strane trgovaca odnosno odgovornih osoba u prodavaonicama. Tako da i ovom prigodom izražavam zadovoljstvo činjenicom da na području Grada Donjeg Miholjca do sada nije bilo osoba zaraženih virusom COVID-19 što je zasigurno rezultat provedenih mjera i uloženog napora svih sudionika u borbi protiv zaraze korona virusom, kao i ozbiljnog i odgovornog ponašanja svih naših sugrađana koji su se pridržavali epidemioloških mjera i poštivali Odluke nacionalnog Stožera CZ-a. Od početka izdavanja propusnica do danas izdano je  ukupno 896 propusnice od čega je izdano 284 običnih propusnica i 612 e-propusnica.

Pomoćnik načelnika Policijske postaje Donji Miholjac gosp. Marko Falamić izvijestio je članove Stožera da je u proteklom razdoblju od posljednje sjednice Stožera CZ održane 27. travnja bila 1  dojava o kršenju mjera samoizolacije koja je i potvrđena,  u redovitim kontrolama nije utvrđeno  kršenja samoizolacije kod onih osoba kojima je ista mjera određena. Na području Grada Donjeg Miholjca pod mjerama samoizolacije u ovom trenutku nalaze se 34 osobe od kojih su 2 osoba vozači teretnih vozila i isti se nalaze u za to predviđenom objektu. Ravnateljica Doma zdravlja Donji Miholjac izvijestila je  prisutne da je na području nadležnosti Dom zdravlja Donji Miholjac (bivša Općina D. Miholjac) sveukupno evidentirano 64 osoba u samoizolaciji.

Vatrogasni zapovjednik Damir Šiplika podnio je izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Donjeg Miholjca u kojem je iznio podatke o intervencijama, popravcima vatrogasne tehnike i ulaganjima u novu vatrogasnu opremu i vozila te o  pripremama za novu protupožarnu sezonu.

Nakon uvodnih izvješća pristupilo se usvajanju Planova sukladno predloženim točkama dnevnog reda .

                                                                                   Načelnik Stožera civilne zaštite

                                                                                      Tomislav Brusač, dipl. oec.,v.r.