POZIV ZA ZAINTERESIRANU JAVNOST - ODLUKA O NADOKNADI PUTNIH TROŠKOVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2020. GODINU

Obavještavamo sve zainteresirane da svoje primjedbe i prijedloge na Odluku o nadoknadi putnih troškova učenika srednjih škola za 2020. godinu mogu dati u rubrici OBJAVE.