POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI

Grad Donji Miholjac objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za slijedeće nacrte prijedloga akata:

1. ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

2. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

3. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

koje se nalaze u rubrici OBJAVE.