poziv za podnošenje zahtjeva za nadoknadu putnih troškova učenika srednjih škola

Grad Donji Miholjac objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za nadoknadu putnih troškova učenika srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. godini kao i svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva.