Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu zlatne plakete i grba grada D. Miholjca

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja

Grada ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 4/98.) Odbor za dodjelu javnih priznanja

Grada Donjeg Miholjca

 

P O Z I V A

građane, pravne osobe i druge organizacije i udruge na podnošenje prijedloga za dodjelu

 

ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA DONJI MIHOLJAC"

I

PEČATA GRADA DONJEG MIHOLJCA

 

Zlatna plaketa "Grb Grada Donjeg Miholjca" posebno je javno priznanje koje se

dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svimpodručjima djelatnosti

gospodarskog i materijalnog razvoja Grada.

Pečat Grada Donjeg Miholjca je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim

osobama za značajan doprinos razvoju duhovnog, kulturnog, športskog i sveukupnog

društvenog života Grada.

 

Prijedlozi se podnose na obrascima koji se mogu podići u Gradskoj upravi

Grada Donjeg Miholjca i na službenim web stranicama grada s odgovarajućim

obrazloženjem i dokumentacijom prema mjerilima i kriterijima utvrñenim Odlukom o

javnim priznanjima Grada Donjeg Miholjca ("Službeniglasnik Grada Donjeg Miholjca"

br. 6/13.), Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Donjeg Miholjca na adresu:

GRAD DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 1/I.

do 31. kolovoza 2015. godine.