POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 4/98.)  Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Donjeg Miholjca

P O Z I V A

građane, pravne osobe i druge organizacije i udruge na podnošenje prijedloga za dodjelu

ZLATNE PLAKETE “GRB GRADA DONJI MIHOLJAC”

I

PEČATA GRADA DONJEG MIHOLJCA

Zlatna plaketa “Grb Grada Donjeg Miholjca” posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i materijalnog razvoja Grada.

Pečat Grada Donjeg Miholjca je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za značajan doprinos razvoju duhovnog, kulturnog, športskog i sveukupnog društvenog života Grada.

Prijedlozi se podnose na obrascima koji se mogu podići u Gradskoj upravi Grada Donjeg Miholjca s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom prema mjerilima i kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 6/13.), Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Donjeg Miholjca na adresu:

GRAD DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 1/I.

do 30. kolovoza 2019. godine.