odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe

Gradsko izborno povjerenstvo 20. srpnja 2021. godine donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 2021. godine