ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ORGANIZACIJI RADA GRADSKE UPRAVE

Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donio je Odluku o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada Gradske uprave Grada Donjeg Miholjca za vrijeme trajanja epidemije korona virusa.