ODLUKA O NADOKNADI PUTNIH TROŠKOVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donijelo je Odluku o nadoknadi putnih troškova učenika srednjih škola. Molimo sve zainteresirane da ispune priložene obrasce i dostave ih u Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1/I.