ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZABRANI NAPUŠTANJA PREBIVALIŠTA - E-PROPUSNICE