OBAVIJEST ZAKUPNICIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Grad Donji Miholjac obavještava zakupnike koji imaju sklopljene Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kao i Ugovore o privremenom korištenju istoga sklopljenog na temelju isteklih Ugovora o zakupu, da su prema odredbi  članaka 38. novoga Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na snagu 22.02.2018.  („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.) dužni Gradu Donjem Miholjcu dostaviti Izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa za prethodnu godinu do 31. ožujka 2022. godine.

Uz Gospodarski program također moraju podnijeti i Izjavu propisanu od Ministarstva poljoprivrede kojom pod materijalom i kaznenom odgovornošću jamče da su poljoprivredno zemljište koristili sukladno istome. Navedenu Izjavu mogu pronaći na službenim stranicama Grada Donjeg Miholjca www.donjimiholjac.hr ili osobno doći na adresu Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac.

Navedeni Gospodarski programi bili su sastavni dio ponude na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta još od 18.12.2008. godine  prema odredbi članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 152/08.) a njihovo neispunjavanje u roku 3 godine  bilo je osnova za raskid Ugovora o zakupu.

 

Prema odredbama  članka  32.  starog Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13., 48/15.) zakupnik je bio dužan podnositi Agenciji godišnje izvješće  o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa do kraja ožujka iduće godine.

Prema odredbama  članka  38. novog  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.)  zakupnik je dužan podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa jedinici lokalne samouprave na čijem se području  nalazi zemljište u zakupu do kraja ožujka iduće godine.

Grad Donji Miholjac ima zakonsku obvezu izvijestiti Ministarstvu poljoprivrede o svim subjektima koji imaju u zakupu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske  da li su ispunili svoju zakonsku obvezu i dostavili traženo Izvješće te će Ministarstvo poduzeti daljnje mjere za korisnike koji ne izvršavaju svoju obvezu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Donjeg Miholjca, telefon: 031/631-161.