OBAVIJEST - SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

GRAD DONJI MIHOLJAC sufinancira kupnju školskih udžbenika za djecu koja se u školskoj godini 2017/2018. upisuju u prvi razred osnovne škole.

Iznos koji se sufinancira je 400,00 kn.

Zahtjevi za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika podnose se Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1. Donji Miholjac

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • potvrdu osnovne škole da je dijete upisano u prvi razred osnovne škole
  • rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje se upisuje u prvi razred osnovne škole
  • presliku osobne iskaznice roditelja
  • kopiju kartice tekućeg računa.

Zahtjevi se mogu podnositi svakim radnim danom od 8,00 sati do 14,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 031/631-160.