OBAVIJEST RODITELJIMA S DONJOMIHOLJAČKOGA PODRUČJA ČIJA DJECA POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU - RADNE BILJEŽNICE I OSTALI RADNI MATERIJAL ZA ŠKOLSKU 2019./20. GODINU

Obavještavamo sve roditelje  s prebivalištem na području grada Donjeg Miholjca i prigradskih naselja čija će djeca pohađati osnovnu školu u školskoj 2019./20. godini da je Grad Donji Miholjac osigurao financiranje i nabavu radnih bilježnica i ostaloga radnog materijala za sve učenike. Ovo se odnosi na svu djecu s prebivalištem na području Grada, a koja pohađaju matičnu i područne škole “August Harambašić” te škole “Hrvatski sokol” Podgajci Podravski i “Matija Gubec” Magadenovac.

Radne bilježnice će dočekati učenike krajem kolovoza u školama pa roditelji ne moraju voditi brigu o nabavi istih, a o preuzimanju cjelokupnog radnog materijala roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Svim učenicima želimo sretne i bezbrižne praznike.