Obavijest obveznicima o dostavi uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za 2020. godinu

 

Grad Donji Miholjac je počeo dostavljati zajedničke uplatnice za cijelu 2020. godinu za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.

Iste su bile pripremljene za dostavu prije izbijanja epidemije bolesti COVID 19, te za 1. kvartal 2020. godine na sebi imaju otisnut datum dospijeća 31.03.2020. godine.

Odlukama Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca od 17.04.2020. godine odlučeno je da dospijeće plaćanja prvog kvartala komunalne naknade za 2020. godinu za sve obveznike plaćanja komunalne naknade prema Gradu Donjem Miholjcu pomiče na datum 01. lipnja 2020. godine.

Uplatnice za 1. kvartal na kojima je kao valuta plaćanja otisnuto 31. ožujka 2020. godine treba podmiriti sa 01. lipnja 2020. godine.

Datumi dospijeća ostalih kvartala u 2020. godini ostaju nepromijenjeni.

Obustavlja se obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja prema Gradu Donjem Miholjcu od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. prosinca 2020. godine.