OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Obaviještavamo građane da Grad objavljuje poziv sa zainteresiranom javnošću u rubrici OBJAVE - NACRT PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI.

Molimo da na predočenom obrascu date svoje primjedbe i prijedloge.