OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA

Sanitacija Osijek d.d. izvršit će dezinskeciju komaraca na području Grada Donjeg Miholjca u četvrtak 15. srpnja 2021. godine u večernjim satima.