OBAVIJEST

Grad Donji Miholjac u rubrici NATJEČAJI objavio je prodaju nekretnine označene kao k.č.br. 2415 u k.o. Donji Miholjac. Molimo zainteresirane pravne i fizičke osobe da se jave na natječaj.