NAJBOLJI SMART-CITIY GRAD – za pobjedu potrebno zadovoljiti čak 29 kriterija

Grad Donji Miholjac ušao je u uži izbor za nagradu Smart-city gradova u kategoriji mali gradovi na portalu gradonačelniik.hr. 

Detaljnije obavijesti možete vidjeti na slijedećoj poveznici.