KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Donjeg Miholjca objavljuje konačne rezultate izbora za članove Mjesnih odbora kako slijedi: