Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postoječih obiteljskih kuća

Detalje javnog poziva za sufinanciranje projekata energetske obnove obiteljskih kuća koje je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, možete pogledati na dolje navedenom linku:

http://www.europski-fondovi.eu/content/javni-poziv-fizi-kim-osobama-gra-ankamagra-anima-za-sufinanciranje-energetske-obnove-postoje