FINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE

Grad Donji Miholjac ove godine osigurao je sredstva za financiranje toplog obroka učenicima s prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, za djecu čiji roditelji, staratelji, skrbnici, usvojitelji korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, te bez stalnih primanja školska prehrana financiratće se u 100% iznosu cijene važećeg cijenika mjesečne prehrane za svako dijete polaznika osnovne škole. Za djecu čiji roditelji, staratelji, skrbnici, usvojitelji lošijeg imovinskog stanja i ostvaruju prihod manji od 500,00 kn po članu obitelji, školska prehrana sufinancirat će se u iznosu od 30,00 kn mjesečno po djetetu. Za tu namjenu Grad Donji Miholjac u proračunu je izdvojio 40.000,00 kuna.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Rodni list djeteta i OIB
- Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu nakndu
- Potvrdu Porezne uprave o visini prihoda svih članova kućanstva
- Potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove obitelji
- Izjavu o broju članova obitelji
- Presliku osobnih iskaznica svih članova kučanstva koji posjeduju osobnu iskaznicu
- Potvrdu osnovne škole o statusu redovitog učenika

O ostvarivanju pravana financiranje školske kuhinje Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove donijet će posebno rješenje.