OSMA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU