Javna nabava - Izgradnja parkirališta za potrebe mjesnog groblja u naselju Podgajci Podravski

JN-32/2020 „Izgradnja parkirališta za potrebe mjesnog groblja u naselju Podgajci Podravski“ Način dostave ponude Skenirani primjerak ponude dostaviti putem mrežne stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju AGRONET (http://agronet.apprrr.hr) odabirom ikone „Portal ponuda“ (mjera 7.4.1.). Elektroničkom nabavom omogućuje se svim gospodarskim subjektima da bez ikakvih troškova sudjeluju u nabavi. Mjesto dostave ponude Portal Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju AGRONET – Portal ponuda. Rok za dostavu ponude 07. listopada 2020. u 14:00 sati; ponude pristigle nakon tog roka neće se razmatrati. Dokumentacija za nabavu Sva dokumentacija se nalazi na Portalu Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju AGRONET – Portal ponuda i dostupna je za besplatno preuzimanje. Internetska poveznica: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx Mjera: 19.2 - Provedba LRS – 7.4.1 – LAG ID Poziva: 15533