9. sjednica Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 09. srpnja 2014.