8. sjednica Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 02. lipnja 2014.