7. sjednica Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 24. ožujka 2014.