POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA ZA UVRŠTAVANJE U PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2023. GODINU

Obavještavamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Grada Donjeg Miholjca da je u tijeku priprema donošenja Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2023. godinu. Slijedom toga, u rubrici Obrasci na službenoj internetskoj stranici Grada Donjeg Miholjca, https://donjimiholjac.hr/obrasci/obrazac-javni-poziv-za-2023-godinu dostupan je Obrazac za „Prijedlog projekta za uvrštenje u Proračun Grada Donjeg Miholjca za 2023. godinu“.