POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2014. GODINU