Obrazloženje uz godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu