IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU UPU TURISTIČKE ZONE BORIK