IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DONJI MIHOLJAC