OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA DOROSLOV D.O.O. DONJI MIHOLJAC

Grad Donji Miholjac na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 15. srpnja 2020. godine donio je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge pokopa pokojnika Doroslov d.o.o. Donji Miholjac.