OBAVJEST O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

GRAD DONJI MIHOLJAC sufinancira kupnju školskih udžbenika za djecu koja se u školskoj godini 2016/2017. upisuju u prvi razred osnovne škole.
Iznos koji se sufinancira je 400,00 kn.
Zahtjevi za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika podnose se Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1. Donji Miholjac
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
 potvrdu osnovne škole da je dijete upisano u prvi razred osnovne škole
 rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje se upisuje u prvi razred osnovne škole
 presliku osobne iskaznice roditelja
 kopiju kartice tekućeg računa.
Zahtjevi se mogu podnositi svakim radnim danom od 8,00 sati do 14,00 sati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 031/631-160.