OBAVIJEST - KRŠĆANSKA HUMANITARNA UDRUGA PUTEVI MILOSTI

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ provodi projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Pozivamo sve obitelji ili pojedince da se prijave za sudjelovanje u projektu u sklopu kojega će primati pomoć u obliku paketa prehrane i osobne higijene.

Potrebna dokumentacija nalazi se u slijedećim privicima: