OBAVIJEST GRAĐANIMA

Grad Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, obavještava sve vlasnike, odnosno korisnike nekretnina na području Grada Donjeg Miholjca da će tijekom travnja 2019. godine na svoje kućne adrese dobiti nova rješenja o komunalnoj naknadi. Rješenje o komunalnoj naknadi mora primiti osoba koja je navedena na koverti odnosno osoba na koju glasi rješenje o komunalnoj naknadi. Rješenje ne može primiti drugi član kućanstva.

 

Rješenjem se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznos komunalne naknade za 2019. godinu i nadalje,  do donošenja novog rješenja o komunalnoj naknadi.

 

Grad Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove će, i ove godine, svim obveznicima plaćanja komunalne naknade dostaviti uplatnice za uplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda. Komunalna naknada plaća se kvartalno. Iznimno, ove godine, zbog izdavanja novih rješenja o komunalnoj naknadi,  dospijeće prvog kvartala komunalne naknade i naknade za uređenje voda bit će 31. svibnja 2019. godine.