Lokalna razvojna strategija LAG-a Karašica - Poziv na radionicu

LAG Karašica je u procesu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica 2014.-2020. sukladno odobrenom projektu iz podmjere 19.1. „Pripremna pomoć" Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
Ovim putem Vas pozivamo na sastanak sa predstavnicima civilnog i gospodarskog sektora područja LAG-a Karašica i to u petak, 27. siječnja 2016. godine, u Donjem Miholjcu, vijećnica Grada Donjeg Miholjca (Vukovarska ul. 1) u 17:00 sati.
U privitku Vam šaljemo materijale sa popisom mjera iz Programa ruralnog razvoja koje će se moći financirati iz sredstava LAG-a Karašica pa Vas molimo da iste proučite i nađete svoj interes kako bi Vaši projekti bili sastavni dio Strategije.
Isto tako Vas obavještavamo da je na Internet stranicama LAG-a www.lag-karasica.com objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga. 

Na navedenim stranicama pronaći ćete i obrazac za prijavu projekata pa ukoliko ste u mogućnosti isti ispunite i pošaljite na mail LAG-a ili predajte konzultantima na radionici. 
Sastanak će voditi predstavnici izabranih konzultanata za izradu LRS, tvrtka Modra nit d.o.o. iz Osijeka (Gordana Stojanović i/ili Sonja Vuković).
Kako bi naša zajednička Strategija bila što kvalitetnija i kako bi se u konačnici Vaši projekti mogli financirati putem Strategije LAG-a Karašica molimo Vas da se odazovete našem pozivu na radionicu.
Za dodatne informacije i upite slobodno nas kontaktirajte na telefon 031/656-207 ili 091/361-1170 - Ivan Keglević.
Voditelj LAG-a Karašica: Ivan Vrbanić