JAVNI POZIV - POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 2018.

Grad Donji Miholjac je objavio Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donjeg Miholjca u 2018. godini. Svi zainteresirani potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti u rubrici NATJEČAJI.