JAVNI NATJEČAJI I JAVNI POZIVI ZA UDRUGE U KULTURI, ZDRAVSTVU, SOCIJALNOJ SKRBI, LJUDSKIM I MANJISKIM PRAVIMA ZA 2019. GODINU

Grad Donji Miholjac objavio je u rubrici NATJEČAJI slijedeće:

1. JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2019. GODINU

2. JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE

    SKRBI ZA 2019. GODINU

3. JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE IZ PODRUČJA LJUDSKIH I MANJINSKIH

    PRAVA ZA 2019. GODINU

4. JAVNI POZIV ZA UDRUGE IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2019. GODINU

5. JAVNI POZIV ZA UDRUGE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE

    SKRBI ZA 2019. GODINU

6. JAVNI POZIV ZA UDRUGE IZ PODRUČJA LJUDSKIH I MANJINSKIH

    PRAVA ZA 2019. GODINU.