IZGRADNJA ULIČNE RASVJETE U MAŽURANIĆEVOJ ULICI

Nakon dugog niza godina započeli radovi na postavljanju rasvjete u ulici Ivana Mažuranića u Donjem Miholjcu. U tijeku su zemljani radovi i postavljanje kablova. Predviđeno trajanje radova  je 20-tak dana.
Troškovi projekta iznose 134.000 kuna, a bit će financirani iz gradskog proračuna.