GRAD DONJI MIHOLJAC NA PORTALU GRADONAČELNIK.HR

Grad Donji Miholjac 2019. je bio među 16 gradova i općina koji su dobili priznanje za kreiranje dobrog ambijenta i razvoj poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi “Globallocal”

https://gradonacelnik.hr/home-glavna-vijest/donji-miholjac-u-tri-i-pol-g...