ADVENT U DONJEM MIHOLJCU

POZIVAMO SVE GRAĐANE GRADA DONJEG MIHOLJCA NA OBILJEŽAVANJE ADVENTA U DONJEM MIHOLJCU.