JN-14/2020 – „Izgradnja javne rasvjete u ulici Gorica u naselju Donji Miholjac“