IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 18.10.2021