18. sjednica Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 14. rujna 2015.