16. sjednica Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 21. srpnja 2015.