SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2023. GODINI