SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA