SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI